Een communicatieplan helpt jouw organisatie de missie, visie en strategie te overdenken.

Een intern en/of extern communicatieplan is vaak een onderdeel van een veranderingsproces waarbij natuurlijk ook andere elementen van procesmanagement belangrijk zijn. Stip Media luistert, inventariseert en bespreekt vervolgens met jou alle belangrijke elementen van een effectief communicatieplan voor jouw organisatie of bedrijf.
Een communicatieplan heeft vele voordelen;
– het schept orde voor alle lagen in de organisatie
– het zorgt ervoor dat iedereen dezelfde stijl gebruikt voor schrijven en spreken
– het geeft prioriteiten aan in je uitingen naar de buitenwereld

Vragen en stappen die Stip Media aan bod laat komen:
– Doelgroep bepalen, Wie wil je bereiken?
– Welke doelgroepen worden onderscheiden?
– Wat zijn de kenmerken van de doelgroepen?
– Wat is de belangrijkste doelgroep?
– Welke middelen/media ga je inschakelen om de boodschap aan de doelgroep te kunnen communiceren?
– In welke volgorde worden welke middelen ingezet of de boodschap opgebouwd? 
– Wie doet wat binnen de organisatie?

Financiën
Bij een communicatieplan hoort ook een financieel plaatje. In een kostenbegroting kunnen wij samen met jou alle kosten op een rij zetten. Denk niet alleen aan mediaplaatsingen, maar ook aan de aanmaakkosten van advertenties e.d., rechten op foto’s, inschakeling van bureaus en de post onvoorziene kosten.

Monitoring en evaluatie
Door samen tussentijdse meetpunten in te stellen, kun je kijken of de activiteiten voldoende opleveren en zo niet kun je zaken bijstellen. Door goed te monitoren kunnen we samen tijdig bijspringen als het minder goed gaat dan verwacht.

Heb je de doelstelling gehaald? Wat ging er goed? Wat ging er minder?
Deze en andere vragen worden bij het evalueren beantwoord. Door dit goed inzichtelijk te maken, zorg we er samen voor dat je in de toekomst een (nog) beter resultaat kunt bereiken.