Een communicatieplan is vaak een onderdeel van een veranderingsproces waarbij natuurlijk ook andere elementen van procesmanagement belangrijk zijn. Stip Media luistert, inventariseert en bespreekt vervolgens met jou alle belangrijke elementen van een effectief communicatieplan voor jouw organisatie of bedrijf.

Een communicatieplan heeft vele voordelen:

 • Een communicatieplan schept orde voor alle lagen in de organisatie
 • Een communicatieplan zorgt ervoor dat iedereen dezelfde stijl gebruikt voor schrijven en spreken
 • Een communicatieplan geeft prioriteiten aan in je uitingen naar de buitenwereld
 • Een communicatieplan helpt de organisatie de missie, visie en strategie te overdenken

Vragen en stappen die wij aan bod laten komen:

 1. Doelgroep bepalen, Wie wil je bereiken:

Welke doelgroep(en) wordt onderscheiden?
Wat zijn de kenmerken van de doelgroepen?
Wat is de belangrijkste doelgroep?

 1. Doelstellingen bepalen, Bepaal per doelgroep de doelstelling die je wilt bereiken. Een doelstelling is:

Specifiek: eenduidig uit te leggen;
Meetbaar: achteraf kunnen meten of het gehaald is;
Actiegericht: er moeten activiteiten aan vast zitten;
Realistisch: de doelstelling moet haalbaar zijn;
Tijdsgebonden: er moet een begin en een eindpunt zijn.

 1. Boodschap: wat wil je communiceren. Wat wil je de doelgroep vertellen?
  Eén boodschap per doelgroep (de achtergronden van de doelgroepen zijn anders (voorkennis, houding etc.). Hier moet je de boodschap die je wilt uitdragen aan aanpassen. Een voorbeeld van een boodschap is: “De doelgroep informeren over de activiteiten van Bedrijf X op het gebied van planning.”
 1. Middelen/media. Welke middelen/media ga je inschakelen om de boodschap aan de doelgroep te kunnen communiceren.
  Per doelgroep (als ze veel verschillen) de beste middelen selecteren. Denk aan: folders, advertenties, tv-reclame, buitenreclame, beurzen etc.
 1. Goede planning is essentieel voor een communicatieplan.
  Onder planning wordt verstaan de volgorde waarin middelen worden ingezet of de boodschap wordt opgebouwd. Er zijn verschillende mogelijkheden daarvoor, bijvoorbeeld: Eenzelfde boodschap via verschillende media aan de doelgroep aanbieden. Dit kan verspreid over een langere periode (10 advertenties in 10 weken), maar ook een piek in korte tijd (10 advertenties in 2 weken).
 1. Wie doet wat binnen de organisatie.
  Vooraf moet duidelijk worden vastgelegd in het communicatieplan, wie welke taken heeft. Niet alleen intern, maar ook bij het inschakelen van derden, zoals reclamebureaus.
 1. Financiën
  De uitvoering van een communicatieplan kost geld. In een kostenbegroting kun je alle kosten op een rij zetten. Denk niet alleen aan mediaplaatsingen, maar ook aan de aanmaakkosten van advertenties e.d., rechten op foto’s, inschakeling van bureaus en de post onvoorzien.
 1. Monitoring
  Door tussentijdse meetpunten in te stellen, kun je kijken of de activiteiten voldoende opleveren en zo niet kun je zaken bijstellen. Door goed te monitoren kun je tijdig bijspringen als het niet goed gaat.
 1. Heb je de doelstelling gehaald? Wat ging er goed? Wat ging er minder?
  Deze en andere vragen worden bij het evalueren beantwoord. Door dit goed inzichtelijk te maken, zorg je ervoor dat je in de toekomst een (nog) beter communicatieplan kunt maken.

Ons Stip Media Communicatiebureau richt zich naast complete communicatieplannen ook op losse opdrachten in de vorm van journalistieke producties (interviews, achtergronden, opinie) en bedrijfscommunicatie (wervende teksten, nieuwsbrieven en meer).