Met de term eventmarketing wordt in eerste instantie niet de marketing van het evenement (event) zelf bedoeld. Bij eventmarketing gaat het om het evenement dat als marketinginstrument dient ter promotie van een bepaald product of een bepaalde dienst. Werd een evenement vroeger georganiseerd vanwege de activiteit zelf, bij eventmarketing wordt het evenement gezocht dat past bij de marketing van een bepaald product. Het kan daarbij gaan om een geheel nieuw evenement of het adopteren van een bestaand evenement.

Eventmarketing wordt vaak ingezet als mogelijke oplossing om doelgroepen aan te spreken die via de traditionele massamedia niet meer het gewenste resultaat opleveren. Een advertentie in een tijdschrift of een commercial op televisie alleen is in zo’n situatie niet meer genoeg. Met uitsluitend advertenties in kranten bijvoorbeeld is de doelgroep jongeren nauwelijks te bereiken. Organiseert een bedrijf die producten aan jongeren verkoopt daarentegen een groot dance-festival, zullen hier heel wat jongeren op afkomen en is het resultaat dat de doelgroep wordt bereikt.

Eventmarketing is een marketingvorm die zoveel mogelijk is geïntegreerd in de vrijetijdsbesteding van de doelgroep. Het hinderlijke van reclame is vaak dat klanten er op een ongewenste manier mee worden geconfronteerd. Zo onderbreekt een reclamespotje op een commerciële zender een film waar iemand net van zit te genieten. Eventmarketing is iets waar een consument uit eigen vrije wil aan meedoet. De doelgroep doet nu actief mee. Men beleeft als het ware het merk.


Zo organiseert Stip Media i.s.m. de VerzamelaarsJaarbeurs jaarlijks in november de uitreiking van de Dutch Collector Award. De Jaarbeurs organiseert dan een grote verzamelbeurs, een waar mekka voor verzamelaars en vintage liefhebbers. Tijdschrift De Verzamelkrant van Stip Media ontmoet tijdens dit evenement haar lezers en adverteerders. Tijdens een feestelijke uitreiking worden er in de categorieën Dames, Heren en Jeugd Award uitgereikt aan de meest bijzondere en opmerkelijke verzamelaars. Een blijk van waardering en erkenning. Binnen de community een zeer geliefd evenement en het evenement wordt elk jaar ook breed en positief opgepakt door zowel de lokale als de landelijke pers.